Automatska linija za pakovanje u kartonsku ambalažu

XKC-1 - Automatska linija za uvezivanje i strečovanje
XKC-1 Automatska linija za uvezivanje i strečovanje
czf - Automatska linija za formiranje, punjenje i lepljenje kartonske ambalaže
czf Automatska linija za formiranje, punjenje i lepljenje kartonske ambalaže
xfk-1d - Nisko stolna, automatska linija za lepljenje i uvezivanje kartonske ambalaže
xfk-1d Nisko stolna, automatska linija za lepljenje i uvezivanje kartonske ambalaže
xfk-1c - Automatska linija za lepljenje i uvezivanje kartonske ambalaže
xfk-1c Automatska linija za lepljenje i uvezivanje kartonske ambalaže
xfk-2 - Automatska linija za lepljenje i uvezivanje kartonske ambalaže
xfk-2 Automatska linija za lepljenje i uvezivanje kartonske ambalaže
xfk-3 - Automatska linija za lepljenje i uvezivanje kartonske ambalaže
xfk-3 Automatska linija za lepljenje i uvezivanje kartonske ambalaže
xfk-4 - Automatska linija za lepljenje kartonske ambalaže
xfk-4 Automatska linija za lepljenje kartonske ambalaže
xfk-5 - Automatska linija za lepljenje kartonske ambalaže
xfk-5 Automatska linija za lepljenje kartonske ambalaže
xfk-6 - Automatska linija za lepljenje kartonske ambalaže
xfk-6 Automatska linija za lepljenje kartonske ambalaže
xfk-7 - Automatska linija za lepljenje i uvezivanje kartonske ambalaže
xfk-7 Automatska linija za lepljenje i uvezivanje kartonske ambalaže
xfk-8 - Automatska linija za lepljenje kartonske ambalaže
xfk-8 Automatska linija za lepljenje kartonske ambalaže
xfk-10 - Automatska linija za formiranje i lepljenje kartonske ambalaže
xfk-10 Automatska linija za formiranje i lepljenje kartonske ambalaže