Automatske mašine za prošivanje i varenje džakova i vreća

fbs-10 - Automatska mašina za vezivanje vrhova i prošivanje vreća
fbs-10 Automatska mašina za vezivanje vrhova i prošivanje vreća
fbs-10+c3 - Automatska mašina za vezivanje vrhova i prošivanje
fbs-10+c3 Automatska mašina za vezivanje vrhova i prošivanje
fbs-20+c3 - Automatska mašina za vezivanje ivica i prošivanje
fbs-20+c3 Automatska mašina za vezivanje ivica i prošivanje
fbs-20c - Automatska mašina za prošivanje
fbs-20c Automatska mašina za prošivanje
bf-32 - Automatska mašina za jednolinijsko savijanje i varenje vreća
fbf-32 Automatska mašina za jednolinijsko savijanje i varenje vreća
fbc-2+c5 - Automatska mašina za dvostruko savijanje i varenje
fbc-2+c5 Automatska mašina za dvostruko savijanje i varenje
cjs-25ih - Elektronska, automatska mašina za odmeravanje
cjs-25ih Elektronska, automatska mašina za odmeravanje
fbk-332 - Automatska mašina za vezivanje ivica, prošivanje i varenje
fbk-332 Automatska mašina za vezivanje ivica, prošivanje i varenje
fbk-13dc - Automatska mašina za jednolinijsko prošivanje i varenje
fbk-13dc Automatska mašina za jednolinijsko prošivanje i varenje
Cjs+25 z - Elektronska, automatska mašina za odmeravanje
Cjs+25II z Elektronska, automatska mašina za odmeravanje
fbh-32+1p - Automatska mašina za varenje vreća
fbh-32+1p Automatska mašina za varenje vreća
fbk-24dc - Automatska mašina za jednolinijsko prošivanje i varenje džakova
fbk-24dc Automatska mašina za jednolinijsko prošivanje i varenje džakova
fbp-3w - Mašina za jednolinijsko i dvostruko savijanje i zavarivanje džakova i vreća
fbp-3w Mašina za jednolinijsko i dvostruko savijanje i zavarivanje džakova i vreća