Blog

5 марта, 2019

Zašto izabrati Robopac mašine za strečovanje paleta

Robopac je globalni lider u proizvodnji mašina za pakovanje odnosno srečerica i kao takav naročitu pažnju posvećuje da zadrži i unapredi ugled koji je stekao kombinujući tehnologiju, inovacije i iskustvo.

Neprekidnim radom na kvalitetu koji je u današnje vreme postao glavni zahtev klijenata kao i stručna servisna podrška, Robopac je zauzeo dominantnu poziciju na tržištu mašina za strečovanje paleta.

U pogledu kvaliteta mašina koje proizvodi, Robopac je tokom godina postao lider na tržištu sa svojim poluautomatskim i automatskim mašinama za strečovanje paleta.

Ostvaruje uštede

Optimalno korišćenje folije te značajna ušteda koja se može ostvariti prilikom pakovanja je jedan od osnovnih zahteva klijenata. Robopac mašine imaju najkraći rok otplate jer ušteda na utrošku streč folije se na godišnjem nivou broji u hiljadama evra.

Primena nove tehnologije pospešuje produktivnost

Tehnološke inovacije u samu tehnologiju pakovanja predstavlja jednu od osnovnih karakteristika Robopak mašina.

Mašine koje se koriste mogu biti automatske i poluautomatske što omogućava automatizaciju samog procesa rada. Mogućnost samoodsecanja i varenja folija kao i mogućnost samostrečovanja palete na pritisak dugmeta predstavlja jednu od glavnih karakteristika ali i pogodnosti samih Robopac mašina.

Visoka bezbednost tokom radnog procesa

Zahvaljujući primeni tehnologije Robopac mašine pružaju visoku bezbednost u radu. Pojedine mašine imaju ugrađen niz senzora koje prate pokret same mašine, mere rastojanje između same mašine i predmeta koji se pakuje te, u koliko se nešto nađe na putu same mašine sam proces pakovanja se automatski prekida čime se izbegava nastanak bilo kakvih povreda.

tehnoplat-cw708

Garancija od 2 godine i redovan servis

Svaka od mašina uz redovan garantni servis poseduje i garanciju od 2 godine. Posebno je značajno to što sam garantni rok ali i period nakon njegovog isteka prate i sertifikovani serviseri što daje dodatnu sigurnost u slučaju nastanka bilo kakvog kvara.

Koncept zadovoljnog korisnika nije dovoljan da bi bili lider u svojoj oblasti te se Robopac  okrenuo konceptu srećnog korisnika.

Gledajući na lokalnom tržištu Srbije, najzastupljeniji proizvođač strečerica je takođe Robopac, referentna lista je predugačka i raste svake nedelje.

Kompanija Robopac je danas lider na tržištu mašina za strečovanje i paletiziranje proizvoda i malo je verovatno da će tu poziciju izgubiti u bliskoj budućnosti. Konstantno ulaganje u razvoj i unapređivanje svog asortimana, kao ni jedna druga kompanija iz ove oblasti, čini da Robopac bude originalan, pouzdan i ispred svog vremena.


Podelite blog na društevenim mrežama

Poslednje sa bloga:

  • Pakovanje u modifikovanoj atmosferi – MAP-u
    Pakovanje u modifikovanoj atmosferi je poseban tretman produžavanja roka trajanja proizvoda. Šta je zapravo pakovanje u MAP-u i kako je ovaj način pakovnaja proizvoda promenio način na koji se pakuju namirnice? Koje sve to namirnice mogu da se pakuju u MAP-u i koliko se puta može produžiti vek trajanja proizvoda.
  • Profesionalne impulsne varilice za kese sa nožem
    Šta se dešava sa proizvodima, poput šrafova ili bombona koje je potrebno upakovati odgovarajuću ambalažu? Za to će vam biti potrebno nešto više od lepljive trake. Najbolje rešenje za ovaj vid pakovanja će vam pružiti impulsna varilica. Koje su osnovne karakteristike i kako i gde se najviše koriste?
  • Bansek za meso, drvo i metal – koje su razlike i kada se koriste
    Bansek mašine imaju široku primenu od industrije hrane, gde se koriste za sečenje mesa i kostiju, preko primene u industriji gde se najviše koriste kod obrade drveta i sečenja metala. Iako gotovo sve bansek mašine, nezavisno od namene funkcionišu na gotovo isti način, postoje značajne razlike u mogućnostima i nameni u zavisnosti od materijala koji treba obraditi.