Mašine za recikliranje

Specijalan segment mašina namenjen industriji koje se koriste za recikliranje različite vrste reciklažnog otpada poput papira, kartona, PVC materijala, folije i drugo.