Strečerice – paletizeri za obmotavanje / strečovanje

Industrijskie Mašine Za Pakovanje Streč Folijom – Najprodavaniji Modeli

Strečerica Ecoplat Base je model opremljen kontrolnim panelom sa elektromehaničkim komandama i ručnim zatezanjem folije. Veoma je jednostavna za rukovanje, a rezultat je savršeno ustrečovana i stabilna paleta.

Masterplat Plus je mašina za strečovanje sa lako podesivim zatezanjem na kontrolnom panelu uz fiksno predistezanje folije gde može da ostvari uštedu na streč foliji i to čak do 250%.

masterplat-plus

Samohodajući model strečerica za strečovanje paleta velikih gabaritnih dimenzija i proizvoda različitih oblika sa promenljivim predistezanjem od 0 do 500%. Mogućnost strečovanja paleta po slojevima sa različitim proizvodima.

robopac-robot-s7

Mašine Za Obmotavanje / Strečovanje Paleta – Paletizeri

Vertikalne mašine za strečovanje paleta omogućavaju savršeno obmotavanje paleta sa teškim i nestabilnim proizvodima. Postoji nekoliko tipova vertikalnih strečerica i to strečerice sa pokretnom platformom, sa rotirajućom rukom, i mobilne robot strečerice. Zahvaljujući sistemu za predistezanje folije moguće je napraviti zaista značajne novčane uštede na godišnjem nivou koje se najpre ogledaju u uštedi na foliji i materijalu za strečovanje.


Želimo da vam ponudimo najbolju strečericu koja će zadovoljiti sve vaše potrebe. Pozovite nas, saznajte koje vam prednosti nudimo za savršeno strečovanje svih vrsta proizvoda na paletama i obezbedite najbolje uslove za kupovinu.

Horizontalne strečerice, namenjene za pakovanje proizvoda kada su potrebe za pakovanjem veoma specifične. Postoje tri tipa horizontalnih strečerica: manuelne, poluatomatske, automatske i strečerice za specijalne aplikacije. Horizontalne mašine za strečovanje karakteriše mogućnost strečovanja proizvoda velikog gabarita kao što su vrata, prozori, delove mašina, itd.

Paletizere isporučujemo na paritetu vaša proizvodnja, kako bi naše kolege ( sertifikovani serviseri od strane Robopac-a ) pustile mašinu u rad, izvršili obuku operatera i rukovaoca i odgovorili na sva eventualna pitanja vezana za rukovanje mašina za pakovanje i strečovanje paleta. Na sve modele strečerica dajemo 24 meseca garancije.