Blog

23 априла, 2021

Profesionalne impulsne varilice za kese sa nožem

Vreme čitanja: 3 minuta

Kako bi ste zatvorili i zalepili kutiju sa proizvodom, potrebna je samo traka ili kvalitetna mašina kako bi se dobio dobro upakovani proizvod. Ali šta se dešava sa proizvodima, poput šrafova ili bombona koje je potrebno upakovati u odgovarajuću standardnu ambalažu? Za to će vam biti potrebno nešto više od lepljive trake. Najbolje rešenje za ovaj vid pakovanja će vam pružiti impulsna varilica.

Šta je impulsna varilica?

Impulsna varilica je mašina koja se koristi za zaptivanje različitih vrsta plastične ambalaže tj. najčešće ambalaže od polietilena (PE), polipropilena (PP) i PVC-a. Ove varilice koriste impuls električne energije kako bi zagrejale kantal traku koja pritom topi jedan sloj plastičnog materijala na sloj drugog. Grejni element se kod ovih tipova varilica ne zagreva kontinualno, nego samo tokom proticanja električne energije kroz njega.

Ukupna površina kantal trake prelepljena je PTFE (teflon) trakom, kako bi se tokom zagrevanja i zaptivanja izbeglo direktno lepljenje materijala tj. kese ili džaka za kantal traku.

hacona-primer-varenja

Kada se materijal koji želimo da zavarimo, postavi na zaptivni deo mašine, pritiskom zaptivne ručke u slučaju kod ručnih impulsnih varilica ili pritiskom pedale u slučaju kod pedalne varilice, električna struja zagreva kantal traku određeno vreme, koje je prethodno podešeno preko kontrolnog panela. Nakon isteka zadatog vremena, varilica je zavarila materijal, čime se dobija trajni var.

Prilikom varenja veoma je bitno koristiti odgovarajuće vreme varenja u odnosu na debljinu kese. Za većinu materijala najpogodnije vreme varenja je okvirno do 3 sekunde. Međutim, moguće je podešavanje i više ili niže temperature za materijale veće ili niže tačke topljenja.                                       

Koje vrsta impulsnih varilica postoje?

U zavisnosti od potrebe pakovanja, postoje dva tipa impulsnih varilica: stoni i pedalni modeli. Stonim modelom se ručno upravlja i poseduje letvu koja se pritiska na dole, dok je pedalni model postavljen na postolje i prilikom varenja kese ili džaka, pritiskom na pedalu zatvara se čeljust mašine i dobija se zavaren džak.

Zašto vam je potrebna impulsna varilica?

Vreće odnosno džakovi zavareni impulsnim varilicama su hermetički zatvoreni, čime je upakovan proizvod osiguran od spoljašnjih uticaja okoline.

Impulsne varilice su veoma ekonomične za upotrebu, jer do potrošnje električne energije dolazi samo kada je varilica aktivirana odnosno kada je ručica dole spuštena kod ručne varilice, odnosno pedala pritisnuta i čeljust zatvorena kod pedalne varilice.

impulsne varilice lepljenje

Impulsne varilice pružaju izuzetno brz i efikasan rad uz uštedu energije, čime je upakovani proizvod potpuno zaštićen, sa vodonepropusnim varom.

Pojedine impulsne varilice, poput naših Hacona varilica poseduju nož za odsecanje viška kese, zahvaljujući kojem mogu da se naprave kese ili džakovi željenih dimenzija iz rolne, zahvaljujući kojem se mogu dobiti savršeno upakovani paketi po meri.

Kao što je već napomenuto, impulsnim varilicama nije potrebno prethodno zagrevanje, a takođe potrebno im je veoma malo vremena kako bi se grejači ohladili. Koriste protok električne energije za brzo zagrevanje i zaptivanje termoplastičnih materijala, pa se nakon završetka postupka zaptivanja grejači brzo ohlade. Zbog toga su impulsne varilice veoma sigurne za rad, jer je veoma mala šansa da dođe do povrede tj. pojava opekotina usled rukovanja sa njima.

Upotreba impulsnih varilica, može vam uštedeti i vreme i novac. Prednost impulsnih varilica je u tome što će ona toplotu primenjivati samo kad je ručica ili pedala pritisnuta. Ovaj proces rada je mnogo sigurniji od direktnih ili kontinualnih varilica, kojima je prvobitno potrebno određeno vreme da se zagreju, kao i konstantan nadzor i kad se ne obavlja zaptivanje.

Gde se sve koriste impulsne varilice?

Naše profesionalne Hacona impulsne varilice veoma su korisne u svim grana industije, kako prehrambenoj i farmaceutskoj, tako i auto industriji, industriji elektro delova, kao i svakoj industriji koja proizvodi fizičke proizvode i komponente. Osim široke primene koje impulsne varilice imaju, veoma je važno istaći i kvalitet kao jedan od važnijih faktora. Hacona se tu izdvaja kao lider jer je u pitanju evropska varilica napravljena prema evropskim i svetskim standardima, iz visok kvalitet svakog dela i garanciju od 24 meseca.


Podelite blog na društevnim mrežama
Najnovije na blogu:
 • Kako najbolje čuvati i pakovati svežu i smrznutu ribu
  Vreme čitanja: 4 minuta

  Riba spada u red najosetljivinih i najkvarljivijih namirnica koje je veoma teško čuvati. Ova činjenica uticala je da fokus proizvođača bude usmeren ka iznalaženju optimalne metode konzervisanja ribe. Koji su znakovi koji ukazuju na ubrzano gubljenje svežine ribe, šta utiče na taj proces i koji je to najbolji način čuvanja i pakovanja ribe kako bi se maksimalno usporio proces gubljenja svežine tako da ona duže vremena ostane sveža i zadrži sve svoje nutritivne vrednosti i karakteristike.
 • Želite suvo zrenje mesa kod kuće? Šta morate znati..
  Vreme čitanja: 3 minuta

  Da li suvo zrenje mesa može da se vrši i u kućnim uslovima? Pojedinci, želeći da naprave Dry Aged meso u kućnim uslovima, imaju razne ideje te koriste razne metode od kojih neke i nisu baš u potpunosti pouzdane. Šta to treba znati o pokušaju da se suvo zrenje mesa postigne u kućnim uslovima. Koji su to nedostaci a koje razlike ovakvog načina zrenja u odnosu na zrenje sa Dry Ager komorom.
 • Pakovanje u modifikovanoj atmosferi – MAP-u
  Vreme čitanja: 4 minuta

  Pakovanje u modifikovanoj atmosferi je poseban tretman produžavanja roka trajanja proizvoda. Šta je zapravo pakovanje u MAP-u i kako je ovaj način pakovnaja proizvoda promenio način na koji se pakuju namirnice? Koje sve to namirnice mogu da se pakuju u MAP-u i koliko se puta može produžiti vek trajanja proizvoda.
, ,